תרומות


מאחר והעמותה הינה ארגון ללא מטרות רווח תקציביה מגיעים מתרומות ומפעילויות ייעודיות שונות לגיוס כספים, זאת כדי שנוכל לערוך אירועים נוספים עבור קהילת אוהבי קוריאה בישראל.

להלן פרטי הבנק של העמותה לתרומות:
שם: עמותת קוריאה ואני
מספר בנק: 12 (בנק הפועלים)
מספר סניף: 723
מספר חשבון: 496929


Since K&I is a non-profit organization, in order to be able to organize various activities for the Israeli community it's funded by donations.

Below are the organization bank account for donations:
Name: KOREA V ANI
Bank Number: 12 (Bank Hapoalim)
Branch Number: 723
Account Number: 496929

Free Web Hosting