צוות הארגון


VAAD

שם: לוסי אקל
תפקיד: יושב ראש הוועד, איש קשר לשגרירות קוריאה בישראל ויחסי חוץ למטרות קידום.

שם: אתי כהן
תפקיד: ניהול מסמכים ותשלומים, ניהול החלק העסקי של הארגון כולל מגע עם מס הכנסה, מע"מ, רשם העמותות, עורכי דין והנהלת חשבונות, רישום פרוטוקולים ואחראית דרייב.

שם: שני כהן
תפקיד: אחראית אירועים ופרויקטים – מסיבות, מפגשים, כנסים ועוד.

שם: תאיר חמו
תפקיד: אחראית ייחצון ברשתות החברתיות שאינן שייכות לארגון, מעצבת גראפית, אחראית על שיתופי פעולה עם האוניברסיטה העברית בירושלים וקידום לימודי קוריאה בהם. זמנית: אחראית רשתות חברתיות ואתר הארגון.

 


 

TZEVET

צוות מפגשים:

הדר קובל (ראש צוות), רז בשן, שושנה היילו, מלגיטו טיגבה, ליאור גוליאנקה, שיינה מאסיל, אוולין מאסיל.

 

צוות יח"צ ושיווק:

מאי גולנזר, גלי גולנזר, רז לביא, אדוה אוחיון.

 

צוות צילום:
דיאנה מושקוביץ.

 

כללי:
שם: חופית שלי
תפקיד: איש קשר בקוריאה, מתרגמת מקוריאנית לעברית וההפך.

שם: עדן כהן
תפקיד: ציירת רשמית.

שם: איתי ברנדס
תפקיד: איש קשר טכני, אתר הארגון.

 


PAST
שם: עטר מלאך
תפקיד: מייסדת, אחראית רשתות חברתיות.